Vi køber kun Donaldson filter

Vi har mange maskiner her i virksomheden, som hele tiden skal holdes ved lige. Hvis ikke de bliver holdt vil lige, så kan det ikke løbe rundt. Vi har blandt andet en aftale med en anden virksomhed, som laver noget service på maskinerne en gang imellem. De renser blandt andet filtre, da de hurtigt godt kan blive beskidte. Hvis et filter skal udskiftes køber vi kun Donaldson filter. Det er en brand som vi hr haft mange gode oplevelser med, og det er de filtre vi synes er mest effektive, når det kommer til filtrering i maskiner.