Vælg den sikre vej…

14 April 2020 Pia Nielsen

editorial

Det kan måske se nemt – og for nogle: sjovt – ud at rive noget ned. Men det kan være farligt, og det er hårdt i længden… og så er der al oprydningen bagefter. Når du vælger professionel nedbrydning i Thisted, kan du være sikker på, at det bliver gjort forsvarligt, og at alt bliver ryddet op bagefter. 

Hvad kræver nedbrydning?

Uanset om du skal have revet dit hus, dit haveskur eller dit gamle køkken ned kræves det rette værktøj. Derudover er det nødvendigt med viden om sikkerhed, og i nogle tilfælde skal der anvendes store maskiner. Endeligt er der brug for plads til nedbrydningsaffald og transport til deponering. 

Når du kontakter en professionel omkring nedbrydning i Thisted, vil du blive informeret omkring, hvor længe nedbrydningen ca. vil vare, og du vil blive spurgt om mulig plads til at opstille container til opbevaring af nedbrydningsaffaldet. Bor du i tætbefolkede områder kan det være påkrævet med tilladelse til at opstille en affaldscontainer og evt. efterlade den indtil afhentning. 

Kan du selv medvirke?

Måske kan du under nøje overvågning få lov til at svinge en enkelt hammer under nedbrydningsprocessen, men derudover vil det være de professionelle, der tager sig af opgaven. Primært af sikkerhedsmæssige årsager. Du kan hos nogle nedbrydningsfirmaer få en billigere pris, hvis du selv rydder op efter nedbrydningen eller skaffer dig af med affaldet. Men det er som regel kun ved mindre nedrivningsopgaver som køkkener eller mindre murværk. 

Hvad er prisen for nedbrydning i Thisted?

Thisted, København eller Sønderborg – en nedbrydningsopgave vil altid afhænge af, hvor meget der skal rives ned og hvor meget mandskab og maskinel hjælp, der er påkrævet til opgaven. Derudover kan placering og hensyntagen også spille ind på den endelige pris. Ligger nedrivningsbygningen eksempelvis mellem to andre bygninger, der skal bevares, besværliggør det opgaven for nedbrydningsteamet, og prisen bliver derfor højere. 

More articles