Skal du bruge en projektleder?

15 januar 2021 Lykke Holzmann Søby
image

editorial

At designe en bil, opføre en bygning, udvikle software og organisere katastrofehjælp er alle eksempler på komplekse projekter. Hver af disse bestræbelser betragtes som et projekt, en projektleder kan tage sig af. Det skyldes at de alle handler om at skabe et nyt produkt, en tjeneste eller et nyt resultat. Efterhånden som teknologien skrider frem, og økonomien vokser, øges også efterspørgslen efter innovative projekter.

Så hvis dette er projekter, hvad er så en projektleder – især en specifik projektleder inden for ingeniørfaget? For at forstå rollen som en projektleder er det vigtigt først at skitsere omfanget af projektledelse.

Definition af projektledelse

For at projekter skal kunne gennemføres med succes, skal nogen styre processen med at imødekomme organisationens krav på en rettidig og omkostningseffektiv måde. Projektledelse kan beskrives som anvendelse af værktøjer, teknikker, viden og færdigheder til aktiviteterne i et projekt for at opfylde kravene.

Projektledelse foregår i fem trin: initiering, planlægning, udførelse, overvågning/kontrol og lukning. Den viden, som projektledere skal anvende under processen, falder i følgende kategorier: integration, omfang, tid, omkostninger, kvalitet, indkøb, menneskelige ressourcer, kommunikation, risikostyring og interessentstyring.

Ingeniørprojektledere holder verden i bevægelse ved at være fokuseret på målet i forhold til et unikt projekt, de nødvendige ressourcer til at gennemføre det og udførelsesplanen. Ingeniørprojektledelse er en specialitet, der er blevet anerkendt som en strategisk organisatorisk færdighed.

Projektledelse er en kritisk færdighed for ingeniører på alle niveauer, da de sandsynligvis vil arbejde på samarbejdsprojekter, uanset deres jobspecialisering eller sektor. Selvom mange ingeniører muligvis ikke arbejder som projektleder, er projektledelseskompetencer værdifulde for at deltage i gruppeprojekter.

Projektledelsesstile

Professionelle kan anvende flere metoder til at styre et ingeniørprojekt. Der er ingen metode, der passer til alle til at styre projekter, så det er op til projektlederens ekspertise, indsigt og know-how at bestemme og anvende den bedste metode baseret på projektets unikke krav.

Det kan varmt anbefales at bruge projektledelse i Odense.

Flere Nyheder