Oprensning af private vejbrønde ved din lokale kloakservice

21 October 2019 Astrid Pedersen

editorial

Hvis en vej er offentlig, er det kommunens opgave at forestå vedligeholdelsen af de vejbrønde, som findes på vejen. Men i Danmark findes et utal af private veje, for eksempel i grundejer forenings regi, i sommerhus områder og i kolonihaver. Der kan også findes vejbrønde i interne gårdlaug eller bolig foreninger. Og så er det beboerne selv, som er ansvarlige for at få oprenset og vedligeholdt vejbrøndene.

Årlig oprensning af vejbrønde på private veje ved Nordjyllands Sug og Spul

Hvis du vil slippe for overløb som følge af forstoppelse i kloakken under din vejbrønd, kan det hurtigt vise sig at være en rigtig god idé med en årlig oprensning ledsaget af et eftersyn af brønden. Du kan altid kontakte din lokale kloakservice – for eksempel Nordjyllands Sug og Spul – og få sat en fast aftale om et årligt besøg i stand. Så skal du ikke gå og bekymre dig om det. Nordjyllands Sug og Spul rykker selvfølgelig også gerne hurtigt ud, skulle der opstå akutte situationer, som involverer din vejbrønd.

Hvordan foregår en oprensning af en vejbrønd?

Når Nordjyllands Sug og Spul ved Thomas Pilgaard rykker ud til tømning af vejbrønd, vil han som det første suge grus, sand, løvfald og andet affald, som måtte have bundfældet sig i din vejbrønd, op. Dernæst spules vejbrønden og de tilhørenede rørledninger rene med en højtryksspuler.

Med en ren vejbrønd sikrer du og din eventuelle forening, at regnvand og smeltevand fra sne og is kan finde vej ud i kloakken, og ikke forårsager oversvømmelser. Derved undgås de store vandpytter på vejen, som kan skade asfalt eller øvrig belægning – især når frosten sætter ind.

Nordjyllands Sug og Spul står til rådighed for alle byer i Hjørring, Aalborg, Jammerbugt, Frederikshavn, Rebild og Brønderslev kommune. Du kan læse mere, og kontakte Thomas Pilgaard, på sugogspul.dk

More articles