Kan jeg gå til psykolog selv om jeg ikke er syg?

17 March 2020 Astrid Pedersen

editorial

Der hersker en udbredt men fejlagtig opfattelse af psykologer, som går ud på, at de kun hjælper mennesker med en psykisk diagnose. Dette er dog langt fra sandheden. En psykolog kan sagtens hjælpe dig, hvis du har almindeligt ondt i livet. Også selv om du ikke er syg.

Hvordan kan en psykolog hjælpe mig med min sorg?

Går du igennem en sorg som følge af tabet af en af dine kære, er det ikke usædvanligt eller unormalt, hvis du føler dig fanget i sorgen. Mange mennesker, som oplever sorg, beretter om en følelse af handlings lammelse og et savn så stærkt at de næsten slet ikke kan begribe det.

Der er intet sygeligt ved at gennemleve sorg, og sorgen er et menneskeligt grundvilkår. Dette betyder dog ikke, at du ikke godt kan føle, at du har brug for hjælp til at komme ud på den anden side. Hos nogle mennesker gror sorgen desværre fast, og bliver en del af den efterlevendes personlighed. Det er det man kalder en sorg lidelse – og det vil man helst undgå.

Hvis du således ikke føler, at du i din nære familie eller omgangskreds modtager tilstrækkelig støtte eller hjælp i forbindelse med din sorg – eller at du frygter, at den trækker ud – kan du med fordel henvende dig til en psykolog. Her vil du for det første kunne få den støtte og omsorg, du behøver, og for det andet få hjælp til at hente dine indre ressourcer frem. Du rummer nemlig selv potentialet til at bearbejde sorgen – men det kan sagtens være, at du skal bruge assistance for at finde det midt i al sorgen og savnet. Og her kan et forløb hos en dygtig autoriseret psykolog være til stor gavn.

Du kan finde din lokale psykolog i gentofte, Karine Parello-Plesner, på https://www.plesners.net/ 

More articles