Hvem kan få hjælp på et misbrugscenter?

19 januar 2020 Astrid Pedersen
Hvem kan få hjælp på et misbrugscenter?

Alle, som lider af et afhængigheds relateret misbrug, kan få hjælp til afvænning på et misbrugscenter. Uanset om dit misbrug drejer sig om alkohol, receptpligtig medicin eller hårde stoffer, eller om du lider af ludomani, er shopaholic eller afhængig af sex eller skærme, kan du på et misbrugscenter få professionel behandling af din afhængighed.

Mange mennesker, som tidligere har været ude i et alvorligt misbrug, har haft stor glæde af behandling på et misbrugscenter – og er ikke siden faldet tilbage i misbruget. Derfor kan det anbefales, at du – såfremt du lider af eksempelvis alkoholisme eller afhængighed af læge ordineret medicin – opsøger et misbrugscenter med henblik på indlæggelse og behandling.

Hvordan foregår en misbrugsbehandling?

En misbrugsbehandling på et misbrugscenter indledes sædvanligvis med en afrusning eller afgiftning, under hvilken din krop vil blive renset for giftstoffer, som medfører fysisk afhængighed. Dette gælder i sagens natur kun for substans misbrugere – ludomaner og sex afhængige vil som regel ikke kræve en afgiftning.

Når afgiftnings processen er vel overstået, vil du blive indskrevet på centeret, hvor du skal gennemgå et terapeutisk afvænnings forløb, typisk af en varighed på cirka fem uger. Her vil du modtage såvel gruppeterapi som indviduel behandling ved dygtige og erfarne psykoterapeuter og misbrugsbehandlere. Du vil opleve, at du er blandt ligesindede og professionelle, som drager omsorg for dig og ikke dømmer dig på fortidens ugerninger.

Under hele forløbet vil du dag og nat have mulighed for at snakke med en misbrugskonsulent. En misbrugskonsulent er selv tidligere misbruger, som har gennemgået et lignenden behandlings forløb, og derfor kan relatere til de kriser, du måtte gennemgå i løbet af din behandling. Efter endt behandlings forløb vil din misbrugskonsulent kunne fungere som en slags mentor og vejleder for dig, når du skal til at bygge din tilværelse op på ny.

Få mere information på https://behandlingscenter-stien.dk 

Flere Nyheder