Hvad laver et misbrugscenter?

15 januar 2020 Lotte Hindsberg

editorial

Et misbrugs eller behandlingscenter er et sted, hvor du eller pårørende kan få hjælp til at komme ud af et evt. misbrug. Det kan være alle former for usunde misbrug, alkohol, stoffer til ludomani for at nævne nogle.

Det er muligt at søge gratis og anonym rådgivning, hvis man ikke har lyst til at opgive sit navn eller at det skal stå i ens lægejournal, at man har et misbrug. Kræver ens misbrug mere end gode råd og en reel behandling, skal Cpr oplyses for at man kan få en gratis behandling. Ønsker man det kan man mod betaling forblive anonym. Det anbefales at man søger råd hos et misbrugscenter, der har ekspertise i ens form for misbrug. F.eks. har behandlingscenter-stien.dk stor erfaring med alhoholmisbrug. 

Hvordan foregår en behandling?

En behandling tager i dag individuelt udgang i dig og dit misbrug. Før troede man det var nok at afgifte folk med antabus og så var det klaret. I dag ved man, at det er langt mere kompleks og man har en mere helhedsorienteret tilgang, der involvere flere faggrupper. 

Det er vigtigt at finde ud af årsagerne til misbruget og hvis muligt, finde en løsning på dem. Samtidig arbejdes der også intensiv med at få opstartet et nyt netværk og interessefællesskab. Ved at arbejde med de årsager, der er til misbruget, samt tilbyde et nyt netværk, øges mulighederne for at misbrugeren efter endt behandling ikke for tilbagefald og starter med at drikke igen. Det er dog ikke altid at det lykkes. Nogle gange skal der flere forsøg til.

Det er også muligt at pårørende til en misbruger kan få hjælp, da de ofte har været vidne til misbruget i årevis. Det kan have haft stor betydning for deres liv og nuværende selvopfattelse, samt hvordan de takler livet. Ofte er det pårørende, der tvinger en misbruger i behandling.

Flere Nyheder