Hvad kan jeg opnå med fysioterapi?

04 March 2020 Astrid Pedersen

editorial

Målrettet og intensiv fysioterapi er for dig, som har en skade eller en skavank i dit bevæge apparat. Har du for eksempel forstrakt en sene eller forrevet et ledbånd i dit ben, kan smerten og ubehaget få dig til at indtage positurer når du står og går, som ikke er helt hensigtsmæssige for din krop. Når du således kompenserer, kan du risikere at belaste andre led i kroppen på en måde, så de bliver slidt på en måde som medfører endnu flere skader.

Derfor er det vigtigt, at der som et led i din genoptræning efter en skade indgår elementer af fysioterapi, hvor en dygtig og erfaren fysioterapeut kan hjælpe dig med at bruge kroppen korrekt både under og efter genoptrænings forløbet.

Med fysioterapi kan du hurtigere komme i gang igen, hvad end det handler om at dyrke sport eller fungere i det daglige. Fysioterapi er for de fleste skadelidte deres vej tilbage til en normal hverdag, hvor de kan varetage de daglige gøremål og fungere på dagligdags basis. Således er funktionel træning en vigtig del af en fysioterapeut behandling – og denne vil altid tage udgangspunkt i din unikke situation, således at du kan optimere brugen af din krop.

Hvordan arbejder en fysioterapeut?

En fysioterapeut vil altid indlede sin behandling med en grundig undersøgelse af din krop samt en samtale, hvor du får mulighed for at gøre rede for dine skader og skavanker, deres opståen, og hvorledes de påvirker dit liv. Herefter vil din fysioterapeut tilrettelægge et forløb, som inkluderer træning og øvelser. Forløbet kan også indeholde massage eller manipulation, og du vil altid få et skema med hjem med øvelser til hjemmebrug, således at du selv kan bidrage aktivt til din optræning.

Du kan finde en dygtig fysioterapeut i dit nærområde hos Rygcenter Midtvest – læs mere på https://www.rygcentermidtvest.dk/fysioterapi-herning 

More articles