Hvad arbejder en vicevært med?

26 August 2020 Lotte Hindsberg

editorial

Når de fleste tænker på hvad en vicevært laver, tænker de ofte på trappevask og snerydning frygtelig tidligt om morgenen hele vinteren. Men en vicevært har mange andre opgaver end trappevask eller snerydning. De er ofte dem der kender bygningen og beboerne bedst og hvilke udfordringer der er. Det er derfor ikke nok at viceværten er en dygtig håndværker, det er også vigtigt at han er en god menneskekender.

Hvilke opgaver en vicevært skal vare tages aftales imellem jer og viceværten. Hvis viceværten er ansat af et ejendomsserviceselskab, er det dem i laver en aftale med. Det er vigtigt at aftalen både er nøje beskrevet, men også så løs at hvis der opstår noget uventet, så er det muligt for viceværten enten at løse det eller gøre opmærksom på problemet.

Ind og udflytning

En af de opgaver som en vicevært kan varetage kan være at hjælpe, når beboere udflytter fra en af lejligheden eller når der er nye der flytter ind. Det er en stor opgave praktisk og tidsmæssigt at gøre en lejlighed klar til indflytning, samt sikre at nøgler mm er overdraget.

Det giver samtidig mulighed for de nye beboere at lære husets vicevært at kende.

Af andre opgaver kan være at være tovholder på projekter. Både store og små. Han kan selv varetage mindre opgaver, men i tilfælde af at det er nødvendig at få en speciel håndværker ud kan han stå for det praktiske, så det ikke er nødvendigt for at en fra bestyrelsen skal være til stede. 

Det samme gælder husets beboere, alt efter hvad der er aftalt kan han hjælpe med div. småopgaver. Ikke dermed sagt at han skal være gratis håndværker, men det kan være en stor hjælp for mange, hvis det er muligt at få skiftet en pære eller hjælp til at sætte en hylde op,

More articles