Få hjælp til ny græsplæne hos en dygtig anlægsgartner

23 February 2021 Astrid Pedersen

editorial

Er din græsplæne tør, kedelig og helt uden liv? Så kan det være, du bør anlægge en ny en af slagsen.

Hvem kan hjælpe med at anlægge en ny græsplæne?

Hvis du ønsker at etablere en ny græsplæne bør du få professionel hjælp hos en dygtig lokal anlægsgartner. På den måde er du sikker på at resultatet bliver som ønsket. En anlægsgartner ved nemlig præcis hvad der skal gøres for at opnå en smuk og grøn plæne som holder sig flot i mange år.

Din anlægsgartner vil på baggrund af sin uddannelse, ekspertise og erfaring kunne bedømme jordbunds forholdene og den eksisterende plænes tilstand og beskaffenhed. Denne bedømmelse vil ligge til grund for anlægsgartnerens valg af metode til etablering af ny græsplæne. Dette kan nemlig foregå på to måder, enten ved såning af nyt græs eller ved lægning af rullegræs. Din anlægsgartner vil være bedst kvalificeret til at vurdere hvilken metode som er bedst.

Samtidig vil anlægsgartneren have de rette redskaber til at udføre det forberedende stykke arbejde som skal sikre at resultatet bliver smukt og holdbart. Det kan for eksempel være nødvendigt at grubbe jorden forud for etablering af ny græsplæne.

Ved grubning løsnes hårdt pakket jord således at det er muligt for rødder og vand at trænge ned i den og hente næring til græsstråene. Grubning kan således være en særdeles nyttig procedure – og den skal helst foretages med de rette redskaber idet professionel jordgrubning foretages helt ned til 60 centimeters dybde.

Der ud over har græs meget dårlige forhold i leret og tung jord hvorfor det kan være nødvendigt at iblande denne muldjord og sand. Alle disse indledende øvelser vil din anlægsgartner kunne udføre, så du slipper for det hårde arbejde. Og så får du til gengæld en smuk grøn have til sommer.

Få hjælp til etablering af ny græsplæne hos Broder Hardkaare ApS – læs mere på broderhardkaare.dk

More articles