Få hjælp til bisættelsen hos den lokale bedemand

21 September 2019 Astrid Pedersen

editorial

Står du som pårørende til en nyligt afdød i en tilstand af vildrede, sorg og savn – og har du svært ved at overskue, hvordan du skal kunne arrangere begravelse eller bisættelse? Så kan du få hjælp fra den lokale bedemand.

Hvordan kan bedemanden hjælpe?

Mange tror, at bedemanden kun hjælper med at lægge den afdøde i en kiste og køre vedkommende fra bopælen til kapellet. Men faktisk kan bedemanden være behjælpelig med mange flere praktiske gøremål i forbindelse med begravelse og bisættelse. Ud over det, at bedemanden skaffer en kiste og de ligklæder, som den afdøde skal være iført når vedkommende lægges i kiste, kan han eller hun også forestå fremskaffelse af urne og gravsten.

Der ud over er bedemanden gerne behjælpelig med at foretage de nødvendige arrangementer med eksempelvis graver, præst og kirke kontor i den lokale kirke. Derfor er det en fordel at vælge en lokal bedemand, da han eller hun typisk vil have kendskab til de relevante personer i området.

Bedemanden forestår også gerne indhentning af begravelseshjælp fra eksempelvis kommunen, sygeforsikringen Danmark samt fra den afdødes fagforening, private forsikring eller pensions selskab. Og bedemanden stiller selvfølgelig også sin arbejdskraft til rådighed, hvis du ønsker hjælp til at reservere bord på en lokal restaurant eller byens kro til afholdelse af gravøl, frokost eller restaurant.

Tilhører den afdøde et andet trossamfund end det protestantisk kristne, eller ønsker vedkommende at blive begravet i uindviet jord ved et humanistisk begravelsesritual, kan bedemanden også hjælpe med dette arrangement. Det samme gælder, hvis den afdødes sidste ønske var en askespredning uden urne nedsættelse – eller hvis vedkommende i stedet for en gravsten blot ønskede en minde plade. Bedemanden er, med andre ord, en rigtig god samarbejdspartner at have ved hånden i forbindelse med dødsfald.

Hos Krabbes Begravelsesforretning er du garanteret en professionel, diskret og respektfuld behandling. Læs mere på krabbes.dk

More articles