Få den mest kompetente bistand ved boligkøb hos en boligadvokat

01 september 2019 Astrid Pedersen

editorial

En boligadvokat kan hjælpe med mange ting, som vedrører fast ejendom. Den vigtigste funktion for dig som boligkøber er den bistand, en boligadvokat kan yde i forbindelse med en bolighandel. Når du således har skrevet under på en købsaftale efter først at have sikret dig, at den er forsynet med et advokat forbehold, bør du således straks kontakte en dygtig boligadvokat.

Gennemlæsning af dokumenter forud for et boligkøb

Inden for de cirka fjorten dage, et advokat forbehold typisk varer, vil din boligadvokat rekvirere og gennemlæse al den dokumentation, som hidrører fra handelen og fra selve boligen. Ud over salgsopstillingen og købsaftalen kan dette eksempelvis dreje sig om referater fra general forsamlinger i boligens ejer eller andels forening – eller grundejerforeningen, hvis der er tale om et hus – samt budgetter og regnskaber for de seneste år.

Disse dokumenter kan afdække hvorvidt foreningen er professionelt drevet, og om økonomien i foreningen er sund. Mange andelsforeninger er behæftede med tvivlsomme og usikre lån – for eksempel de velkendte og frygtede SWAP lån – hvilket kan få konsekvenser i form af stigninger i dine månedlige bidrag til de andelsafgiften. Du kan risikere at komme til at sidde som teknisk insolvent i en usælgelig bolig. Og dette er næppe ønskværdigt, ligemeget hvor lækker boligen ellers er.

Relevant dokumentation kunne også indbefatte kommunale planer for det lokalområde, i hvilket din bolig er placeret. Hvis der eksempelvis skal bygges høje huse, som stjæler din udsigt, eller anlægge skole eller børnehave klos op og ned af din baghave, kan det få indflydelse på din boligs værdi.

Din boligadvokat vil hurtigt og effektivt kunne gennemlæse alle disse akter, og med sit skarpe og professionelle øje spotte, om der skulle være faktorer heri, som kunne påvirke din beslutning om et boligkøb. Du vil få den mest pålidelige vejledning og rådgivning omkring handelen fra din boligadvokat, som også gerne hjælper med opdatering og tinglysning af det til boligen hørende skøde.

Læs mere på eboligadvokat.dk

Flere Nyheder