Den bedste fragt til de bedste priser

17 april 2020 Søren Black

editorial

Få overblikket over fragtpriser

I gamle dage var der kun det danske postvæsen at henvende sig til, når du skulle have sendt breve eller pakker afsted. Sådan er det langtfra længere. Den stadig voksende e-handel har skabt et stort og konkurrencedygtigt marked, hvor mange aktører kæmper om at tilbyde dig fragt til den billigste pris. Det betyder med andre ord, at du ikke nødvendigvis behøver at vælge PostNord, når du har bestilt nyt tøj hjem fra en webshop, eller du skal sende en fødselsdagsgave til din gamle tante. Det overblik der gør det muligt for dig at finde den bedste og billigste fragt på markedet, finder du på Danske-fragtpriser.dk.

Modtag fire fragttilbud

Selvom der nu er kommet mange firmaer, der tilbyder dig gode fragtpriser, så er PostNord stadig det største fragtfirma herhjemme. PostNord har dog ikke længere standardpriser, og derfor er et godt overblik helt nødvendigt, inden du vælger dem som din fragtpartner. PostNord har nemlig både en pris, for dig der er privat, og en pris hvis du har en erhvervsaftale med dem. Du kan også bare vælge at få fire uforpligtende tilbud på det, du ønsker at få fragtet. På danske-fragtpriser.dk klikker du bare på en gul knap og udfylder det skema, der så dukker op. Herefter vil du så altså få fire forskellige tilbud, og du har dermed de bedste forudsætninger for at få den bedste fragt til den bedste pris.

Find rundt i den store fragt-jungle

Efterhånden som vi bestiller flere og flere varer hjem online, så stiger behovet også for at finde rundt i den jungle, som fragtpriser kan være. Bestiller du mange ting hjem fra nettet, kan der virkelig være mange penge at spare ved at vælge den rigtige fragtmand. Dette overblik giver Danske-fragtpriser dig på en let og overskuelig måde. Så uanset om du ønsker fragt via GLS, DHL eller PostNord, så kan du her se, hvordan du gør den bedste forretning, når det kommer til fragtpriser.

Læs mere på:

https://www.danske-fragtpriser.dk/postnord-postdanmark/

Flere Nyheder